Prezentare proiect

 

Obiectivul  general al proiectului constă în îmbunătățirea calității resurselor umane, a standardelor de management și a condițiilor de lucru din 50 de IMM-uri, din regiunea Sud-Vest Oltenia, ce activează într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, prin elaborarea de strategii pe termen lung și implementarea de programe de formare profesională și activități de tip “workshop”, atât pentru persoanele care asigură managementul strategic al companiilor/antreprenori, cât și pentru angajații din departamentele de resurse umane.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Facilitarea accesului la informare, promovarea beneficiilor formării profesionale și creșterea gradului de conștientizare privind nevoia de formare a angajaților, în rândul a 50 de IMM-uri ce își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu SNCDI.
  2. Creșterea performanțelor în plan profesional și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale a 392 de manageri și antreprenori din sectoarele economice cu potențial competitiv.
  3. Îmbunătățirea activității profesionale a 112 angajați din departamentele de resurse umane, care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu SNCDI.                                                                     
  4. Acordarea de sprijin pentru 50 de întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu SNCDI, în vederea elaborării unei strategii pe termen lung.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA I.  Organizarea și desfășurarea unei campanii de conștientizarea a minim 50 de angajatori din cele 3 județe de implementare a proiectului, privind necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Este recunoscut faptul că randamentul unei companii este direct proporțional cu nivelul de formare al angajaților, iar investiția ce vizează dezvoltarea resursei umane proprii reprezintă o cale sigură de a performa.

ACTIVITATEA II. Furnizarea unui pachet de formare profesională integrată în management, pentru 392 manageri și antreprenori alcătuit din: curs de Competențe Antreprenoriale, curs de Dezvoltare durabilă și protecția mediului, workshopuri în Leadership, Workshop Planificare strategică.

ACTIVITATEA III.  Furnizarea unui pachet de formare profesională pentru 112  angajați din departamentele de RU alcătuit din: curs de Inspector Resurse Umane acreditat, curs de Dezvoltare durabilă și protecția mediului, workshopuri în Leadership.

ACTIVITATEA IV. Furnizarea de sprijin pentru 50 IMM-uri care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung, prin sesiuni de informare și consultanță în management.


Tipărire