„RESURSE UMANE COMPETITIVE, AFACERI DE SUCCES!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

POCU/227/3/8/117937

Durata proiectului: 12 luni ( 18.05.2018-18.05.2019)

Proiect implementat de: S.C. PRIMASERV S.R.L.

Valoare totală proiect: 2,200,939.00 lei

 


Tipărire